Czy unieważnienie kredytu frankowego jest skomplikowane prawno-technicznie w Polsce?

Kredyty frankowe to rodzaj kredytów walutowych, w których wysokość rat jest uzależniona od kursu waluty obcej – zwykle chodzi o franka szwajcarskiego. 

Kredyty te były szczególnie popularne w latach 2000-2010, kiedy to kurs franka szwajcarskiego był stosunkowo stabilny i korzystny dla pożyczkobiorców. Jednakże w 2015 roku kurs franka gwałtownie wzrósł, co spowodowało, że wiele osób i firm zaczęło mieć problemy z regulowaniem rat kredytów frankowych. W rezultacie polski rząd wprowadził specjalne rozwiązania prawne, które mają na celu ochronę pożyczkobiorców i ułatwienie im anulowania kredytów frankowych.

Powody anulowania kredytu frankowego

Istnieje wiele powodów, dla których pożyczkobiorca może zdecydować się na anulowanie kredytu frankowego. Jednym z najczęstszych powodów jest zwiększenie raty kredytowej spowodowane wzrostem kursu waluty obcej. Innym powodem może być zmiana sytuacji finansowej pożyczkobiorcy, na przykład utrata pracy lub problemy zdrowotne. Pożyczkobiorcy mogą również zdecydować się na anulowanie kredytu frankowego, jeśli okaże się, że bank naruszył umowę kredytową lub nie przestrzegał przepisów prawa. Umorzenie kredytu frankowego wymaga skonsultowania swojej sytuacji z prawnikiem – kancelaria pledziewicz specjalizuje się w sprawach kredytów frankowych. 

Wymagania prawne dotyczące anulowania kredytu frankowego w Polsce

Anulowanie kredytu frankowego jest możliwe, jednakże wiąże się z pewnymi wymaganiami prawno-technicznymi. 

Po pierwsze, pożyczkobiorca musi złożyć wniosek o anulowanie kredytu frankowego w banku, który udzielił mu kredytu. Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie anulowania kredytu oraz wszelkie dokumenty, które potwierdzą tę decyzję. 

Po drugie, bank ma prawo do pobierania opłat za anulowanie kredytu frankowego, takich jak opłaty manipulacyjne, koszty notarialne lub koszty związane z likwidacją zabezpieczenia kredytowego. Warto pamiętać, że wysokość tych opłat może być znaczna i warto je dokładnie sprawdzić przed podjęciem decyzji o anulowaniu kredytu frankowego.

Po trzecie, po anulowaniu kredytu frankowego, pożyczkobiorca musi zwrócić bankowi całą kwotę kredytu oraz odsetki. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie jest w stanie zwrócić całej kwoty kredytu, bank może podjąć kroki prawne w celu odzyskania długu. Dlatego też przed złożeniem wniosku o anulowanie kredytu frankowego warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i rozważyć, czy jest się w stanie spłacić cały kredyt.

Aspekty techniczne anulowania kredytu frankowego

Anulowanie kredytu frankowego wiąże się również z pewnymi aspektami technicznymi, które pożyczkobiorcy powinni wziąć pod uwagę. 

Po pierwsze, anulowanie kredytu frankowego może wiązać się z koniecznością uregulowania stanu zabezpieczenia kredytowego. Oznacza to, że jeśli bank udzielił pożyczkobiorcy kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym, pożyczkobiorca musi uregulować wszystkie należności związane z hipoteką, aby móc anulować kredyt frankowy. W sytuacji, gdy zabezpieczenie kredytowe jest nieruchomością, pożyczkobiorca musi również uregulować wszelkie kwestie związane z jej sprzedażą lub przeniesieniem na inną osobę.

Po drugie, pożyczkobiorca musi pamiętać o wszelkich dokumentach związanych z anulowaniem kredytu frankowego. Warto zachować kopię wniosku o anulowanie kredytu, dokumenty potwierdzające uregulowanie należności związanych z kredytem, a także wszelkie dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytowym. Dzięki temu pożyczkobiorca będzie miał pełną dokumentację dotyczącą anulowania kredytu frankowego i będzie mógł ją przedstawić w sytuacji, gdy pojawią się jakieś problemy związane z tą decyzją.