Kim jest adwokat?

Adwokat to absolwent wyższych studiów prawniczych, po których odbył aplikację adwokacką oraz zdał państwowy egzamin zawodowy. Praca adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej. Określenia mecenas możemy używać w mowie potocznej zamiennie na adwokata.

Czym się zajmuje adwokat?

Podstawowymi obowiązkami adwokata jest reprezentowanie klientów przed sądami i różnymi urzędami, udzielanie porad prawnych, tworzenie pism, umów statutów, sporządzanie opinii prawnych.

Sprawy cywilny

We wszystkich sprawach cywilnych i rodzinnych adwokat reprezentuje klientów przed sądami i urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa. Adwokat działa w zakresie prawa spadkowego, które obejmuje sprawy związane z zachowkiem, testamentem, wydziedziczeniem, podziałem i nabyciem spadku. Natomiast prawo rodzinne to gałąź prawa, która dotyka każdego z nas, gdyż reguluje relację z najbliższymi członkami rodziny. Sprawy, które wchodzą w skład prawa rodzinnego to m.in. alimenty na rzecz dzieci, władza rodzicielska, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, rozwody i separacje,.

Sprawy karne

W sprawach karnych adwokat również udziela profesjonalnej pomocy prawnej osobie oskarżonej o popełnienie przestępstwa. Adwokat zajmuje się sporządzaniem pism procesowych, prywatnych aktów oskarżenia, przygotowuje linie obrony, składa wnioski dowodowe, reprezentuje podejrzanego, a później oskarżonego przed sądem, prokuraturą.

Sprawy gospodarcze

Kancelarie adwokackie świadczą usługi w formie obsługi prawnej firm. W zakres obsługi prawnej firmy wchodzi między innymi udzielanie wsparcia prawnego już na samym początku przy zakładaniu spółki, uzyskiwanie pozwoleń, zgód i licencji, sporządzania i opiniowania umów, regulaminów i innych dokumentów, obsługa posiedzeń i zgromadzeń organów spółki.

Czym się różni adwokat od radcy prawnego?

Adwokat jak i radca prawny to osoby, które ukończyły studia prawnicze oraz odbyły aplikację adwokacką lub radcowską oraz zdały z pozytywnym wynikiem egzamin zawodowy. Aktualnie oba zawody są równoważne – i adwokaci i radcowie są pod ochroną prawną i mają uprawnienia do reprezentowania osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych przed sądami. Jedyną różnicą pomiędzy tymi zawodami jest kolor żabotu przy todze. Adwokaci mają zielone, a radcowie prawni niebieskie żaboty.

Kim jest prawnik?

Magistrem prawa czyli prawnikiem jest nazywana osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze. Prawnikiem będzie zarówno sędzia, adwokat, radca prawny, prokurator czy notariusz. Osoba bez dodatkowego tytułu zawodowego również będzie prawnikiem. Taka osoba może udzielać porad prawnych lub sporządzać pisma, jednakże nie posiada uprawnień takich jak adwokat do reprezentowania klientów przed sądem. Różnica jest również w zakresie odpowiedzialności za podejmowane czynności, gdyż adwokat musi przestrzegać szereg zasad wynikających z Kodeksu Etyki zawodowej. Ponadto każdy adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody przy udzielaniu pomocy prawnej.  

Jeśli potrzebujesz porady prawnej, masz wątpliwości czy i co da się zrobić z twoim problemem skontaktuj się z Adwokat Bielsko Biała, który bardzo chętnie wytłumaczy Ci jakie kroki można podjąć w twojej sprawie.  Zapraszamy do kontaktu.